Pozvánka na cykloturistický výlet – 07.05.2022

Starosta obce a poslanci Obecného zastupiteľstva Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na spoločnú cykloturistiku, ktorá sa uskutoční v sobotu 7. mája 2022 od 9:30 hod. Trasa bude na úseku Zemianske Sady-Dubník-Vinohrady-Posádka-Dvorníky-Šalgočka. Štartovací bod je park v Zemianskych Sadoch. Obed bude zabezpečený pri zvučných perejoch popri Váhu. Cena výletu je 5 EUR na osobu. Prihlásiť sa môžete do 29.04.2022 na Obecnom úrade.

Pozývame Vás na ďalšie spoločné dobrodružstvo v našej krásnej prírode na bicykloch.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady.