PF 2021

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov v roku 2021 želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.