Projekt WiFi4EU v obci Zemianske Sady

Iniciatíva WiFi4EU podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch,ako sú parky, námestia, verejné budovy, knižnice, zdravotnícke zariadenia či múzeá v obciach v celej Európe.

Vďaka projektu Wifi4EU obec Zemianske Sady získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Obec Zemianske Sady poskytuje bezplatné Wi-Fi signál na 10 verejných priestranstvách v obci po dobu nasledujúcich troch rokov.

Prístupové body sú umiestnené na nižšie uvedených verejných priestranstvách:

  1. Obecný úrad
  2. Ihrisko pri kostole
  3. Detské ihrisko
  4. Pošta
  5. Materská škola
  6. Cintorín
  7. Obchodný dom Jednota
  8. Autobusová zastávka (Kaptár)
  9. Autobusová zastávka (Hostinec)
  10. Na vršku

Iniciatíva WiFi4EU v obci Zemianske Sady (.pdf)