Návrh VZN č. 2/2023

Obec Zemianske Sady zverejňuje návrh VZN č. 2/2023. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2022 Územného plánu obce Zemianske Sady.

Návrh VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2023 (.pdf)
Príloha č. 2 k VZN č. 2/2023 (.pdf)