Farské oznamy od 12. do 18. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. júna 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
12.06.
  Bojničky
18:00
† členovia rodiny Hruškovej a Barákovej
Ut
13.06.
 Svätého Antona Paduánskeho, kňaza Dvorníky
18:00
† Ján a Anna Darfášoví, syn Jozef a Ján
St
14.06.
  Zemianske
Sady
18:00
Za duše v očistci
Št
15.06.
  Bojničky
18:00
Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Zongorovú
Pi
16.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dvorníky
18:00
Prosba o zdravie a Božiu pomoc v chorobe
So
17.06.
 Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie  

FARSKÁ PÚŤ BUTKOV

Sv. omša vo farnosti nebude 

Ne
18.06.
 11. nedeľa v Cezročnom období Dvorníky
07:30
Za farníkov
Bojničky
09:00
† Tomáš Kubiček 
Šalgočka
09:00
† neter Janka
Dvorníky
10:30
† rodičia a s.r.z.o.s. a † brat Jozef
Zemianske
Sady
10:30
† otec Jozef a brat Jozef Cáderoví

PERSONÁLNE ZMENY VO FARNOSTI: otec Juraj sa od 1.7. stáva správcom farnosti Veľké Kostoľany. Ako nového správcu diecézneho centra pre mládež v Bojničkách privítame otca Pavla Reisela. Za oboch sa modlime, aby ich Pán požehnával na ich nových pastoračných pôsobiskách.