Farské oznamy od 26. decembra 2022 do 1. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. decembra 2022 do 1. januára 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
26.12.
 Svätého Štefana, prvého mučeníka Dvorníky
07:30
Prosba o zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kuníkovú
Bojničky
 09:00
† rodičia Jozef a Emília a brat Štefan
Šalgočka
09:00
† rodičia Rojíčkoví, Stranovskí, ujo Alfréd, teta Otília a Jozefína
Dvorníky
10:30
† z rodiny Cáderovej
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Korec, syn Branko, rodičia Kotúčkoví a Korcoví, kmotor  a brat Fridolín
Ut
27.12.
 Svätého Jána, apoštola Dvorníky
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia
St
28.12.
 Svätých Neviniatok, mučeníkov Zemianske
Sady
17:00
Za zdravie a Božie požehnanie
Št
29.12.
  Bojničky
17:00
† manžel Jozef Moravec a r.z.o.s.
Pi
30.12.
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
Dvorníky
17:00
† dcéra Anna
So
31.12.
 Svätého Silvestra I., pápeža Bojničky
16:00
† rodičia Svrbickí a súrodenci
Šalgočka
16:00
† neter Andrea
Dvorníky
18:00
† Eva a František Blahutiakoví a r.z.o.s.
Zemianske
Sady
18:00
† otec Štefan Varga a celá † rodina
Ne
01.01.
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ

Panny Márie Bohorodičky

Dvorníky
07:30
Za farníkov
Bojničky
09:00
† manžel Miloš Izakovič a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel Antom
Dvorníky
10:30
Za farníkov
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia Michal a Serafína Danišoví a starí rodičia
  • VIANOČNÁ FARSKÁ OFERA: 25.12. pri sv. omšiach. Úprimná, vďaka za každý Váš dar.
  • POBOŽNOSŤ PRI JASLIČKÁCH: farský chrám Dvorníky pondelok 26.12. o 15:00 pozývame Vás všetkých na spoločné farské stretnutie pri oslave tajomstva narodenia nášho Spasiteľa. Zvlášť srdečne pozývame naše rodiny s deťmi.
  • DVORNÍKY: utorok pri sv. omši budeme požehnávať víno.
  • DVORNÍKY: prechod do nového roku vo farskom chráme. Hodinu pred polnocou bude otvorený kostol.