PF 2023

Pokojné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2023 Vám želá Ing. Roman Súkeník, starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov obce Zemianske Sady.