Farské oznamy od 2. do 8. januára 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 2. do 8. januára 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
02.01.
Svätých Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského  Bojničky
 17:00
† Peter a Cecília Mečároví a celá † rodina
Ut
03.01.
 Najsvätejšieho mena Ježiš Dvorníky
17:00
† Anton Ujlacký a r.z.o.s.
St
04.01.
  Zemianske
Sady
17:00
Za zdravie a Božiu pomoc
Št
05.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Viliam a Mária Brinčíkoví
Pi
06.01.
PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ Zjavenie Pána
Dvorníky
07:30
† Jozef a Helena Remenároví a s.r.z.o.s.
Bojničky
09:00
Prosba o Božie požehnanie pre rodinu Dlhošovú
Šalgočka
09:00
Za živých a mŕtvych ruženčiarov u p. Mihálikovej
Dvorníky
10:30
Za farníkov
Zemianske
Sady
10:30
† kňazi pochovaní vo farnosti
So
07.01.
  Dvorníky
17:00
Poďakovanie Pánu Bohu za zdravie a pomoc
Ne
08.01.
Krst Krista Pána  Dvorníky
07:30
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Remenárovú
Bojničky
09:00
† rodičia vyhlídaloví, brat a sestry a s.r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† matka Katarína Podstavková
Dvorníky
10:30
† Ladislav Mesároš
Zemianske
Sady
10:30
Za farníkov
  • POŽEHNANIE PRÍBYTKOV: možnosť prihlásiť k požehnaniu osobne u kňaza farnosti alebo na tel. čísle 0911417300.
  • TROJKRÁĽOVÝ KONCERT: srdečne pozývame na spoločné poďakovanie za dar Vianoc na koncert do farského chrámu v Dvorníkoch v piatok 06.01. o 15:00. Spoločne sa môžeme započúvať do piesní v podaní známeho nevidiaceho umelca Mariána Bangu v sprievode jeho manželky.
  • ZEMIANSKE SADY: možnosť nahlásenia úmyslov na rok 2023 v sakristii.