Záznam o výsledku kontroly – ČOV Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady zverejňuje Záznam o výsledku kontroly Slovenskej inšpekcie životného prostredia – prevádzka čistiareň odpadových vôd Zemianske Sady.

Záznam o výsledku kontroly – ČOV Zemianske Sady (.pdf)