Farské oznamy od 31. júla do 6. augusta 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 31. júla do 6. augusta 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
31.07.
 Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza Bojničky
18:00
† matka Helena Hrudiková 
Ut
01.08.
Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi  Dvorníky
18:00
Za farníkov
St
02.08.
  Zemianske
Sady
18:00
† V.d.p. Stanislav Bukovan
Št
03.08.
  Bojničky
18:00
† rodičia Černí, Spáčiloví a celá † rodina
Pi
04.08.
Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
Dvorníky
18:00
Prosba o zdravie a silu v nesení krížov pre Janku
So
05.08.
  Šalgočka
17:00
† rodičia Emília a Štefan Mihalkoví a celá † rodina
Dvorníky
18:00
Za dar nádeje a zdravia pre Anrejku
Ne
06.08.
Premenenie Pána Dvorníky
07:00
Za duše v očistci
Zemianske
Sady
08:00
† rodičia Mária a František Šidlíkoví 
Bojničky
09:00
† rodičia Vít a Matilda Lorincoví
Dvorníky
10:30
† Stanislav Závodský

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
BOJNIČKY: pondelok 17:00 – 18:00 a štvrtok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
DVORNÍKY: utorok 17:00 – 18:00 a piatok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30 + ADORÁCIA
ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA