Výsledky spoločného skríningového testovania obcí Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka – 20.02.2021

Máme za sebou historicky prvé „družobné“ testovanie spolu s našimi susednými obcami Pusté Sady a Šalgočka. Počas soboty 20. februára 2021 bolo urobených 680 testov s 1 pozitívnym výsledkom (percento pozitivity 0,147%).

Veľmi pekne ďakujeme nášmu odberovému tímu v zložení: Zdravotníčky Katka a Janka, administratívne pracovníčky Vlasta, Vierka, Laurika a Adika a dobrovoľníci Jojo a Peťo. Ďakujeme občanom zo všetkých troch obcí, ktorí sa podľa stanoveného harmonogramu testovania zúčastnili. O ďalšom spoločnom testovaní Vás budeme informovať v priebehu týždňa.