Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – Inštruktážne video

Obec Zemianske Sady zverejňuje inštruktážne video k prebiehajúcemu Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021. Toto video vysvetľuje, ako správne vyplniť všetky polia v sčítacom formulári a úspešne zrealizovať sčítanie do 31. marca 2021.