Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady. Popis pracovnej pozície:

  • rozvod obedov pre dôchodcov,
  • zabezpečenie nákupov pre nemobilných dôchodcov,
  • zabezpečenie prvého kontaktu s lekárom, dovoz liekov,
  • upratovanie na obecnom úrade.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

  • vodičský preukaz skupiny B,
  • doklad o bez infekčnosti od lekára, samostatnosť, komunikatívnosť,
  • a diskrétnosť.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania musí obsahovať:

meno, priezvisko a titul uchádzača, miesto trvalého pobytu, telefón a e-mail uchádzača, dátum a podpis záujemcu. Žiadosť o zaradenie do výberového konania zašlite e-mailom na: obec@zemianskesady.sk , alebo poštou, alebo osobne do 10.03.2023.

Predpokladaný nástup: marec 2023, prípadne dohodou.

Pracovný pomer: min. do 12/2023 + možnosť predĺženia.

Pracovný úväzok: 25 hodín týždenne.

Platové zaradenie: 550 € + ďalšie platové dojednania v závislosti od vzdelania, praxe a pracovných skúseností.

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania dáva záujemca súhlas so spracovaním a archiváciou osobných údajov v súlade s článkom 6, bod 1.písm. a) Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 216/679 a zákonom č. 18/2018 Z.z.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov alebo výberové konanie v jeho priebehu zrušiť bez udania dôvodu.

Uchádzači sami nesú náklady, ktoré im účasťou vo výberovom konaní vzniknú.

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: starostlivosť o dôchodcov a upratovanie v budove OcÚ Zemianske Sady (.pdf)