Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 03.03.2023

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 03.03.2023 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.: Zemianske Sady č. 2/42, 2/43, 2/44, 2/58, 2/61, 2/66, 2/69, 2/73, 2/76, 2/81, 2/84, 2/87, 2/95, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ,34, 35, 40, 41, 42/VE, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/VE, 57/ZA, 58, 58/ZA, 59/ZA, 60, 61, 83/1, 100, 101/VE, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 124/2/-, 126, 127, 163, 165/1, 168, 168/BL, 168/VE, 169, 169/VE, 171, 172, 175, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/VE, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 188/-, 188/ZA, 189, 189/1, 10, 191, 192, 193, 194, 194/ZA,  195, 195/p.č., 202/12, 304/D1, 304/D2, 305, 328, 329, 330 ,384, 385/-, 1428/27.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.