Verejná vyhláška – stavebné povolenie – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová

Obec Zemianske Sady zverejňuje Verejnú vyhlášku – Stavebné povolenie stavebníkov Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová rod. Drahovská na stavbu „Rodinný dom – rekonštrukcia“ na pozemku parcela č. 1617/2, kat. územie Zemianske Sady v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – Vladimír Mesároš a Scarlett Mesárošová – „Rodinný dom – rekonštrukcia“ (.pdf)