Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021

Obec Zemianske Sady zverejňuje správu nezávislého audítora N.M. – Audit, spol. s r.o. z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Zemianske Sady za rok 2021.

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 (.pdf)