Tradičný Svätomartinský lampiónový sprievod obcou sa tento rok kvôli pandémii koronavírusu nemohol uskutočniť. Na podnet žiakov a za dodržania odstupov medzi triedami a ostatných bezpečnostných opatrení sa sprievod uskutočnil v „malom vydaní“ v priestoroch školského dvora.

Foto: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady