Rekonštrukcia ciest v Zemianskych Sadoch

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje občanom, že dnes 28. marca 2023 začala rekonštrukcia miestnej cesty Cintorínska a Kaptár. Rešpektujte prosím prenosné dopravné značky, pokyny zamestnancov dodávateľskej firmy a starostu obce. Buďte trpezliví a opatrní.