Pozvánka na Zájazd do Prahy – 03. – 05.09.2023

Obec Zemianske Sady Vás pozýva na zájazd do Prahy, ktorý sa bude konať v dňoch 03. – 05. septembra 2023. Program:

 • 1. deň:
  • 06.00 hod. odchod zo Zemianskych Sadov
  • 12.00 hod. príchod do Prahy, prehliadka zámku Troja, návštěva ZOO
  • 18.00 hod. ubytovanie, večera
  • 20.00 – 23.00 hod. večerná Praha – dobrovoľne
 • 2. deň:
  • 07.00 hod. raňajky
  • 08.00 hod. Pražský hrad , Pivovar u Fleků
  • 18.00 hod. večera – individuálný program
 • 3.deň:
  • 07.00 hod. raňajky
  • 08.00 hod. prehliadka hradu Karlštejn
  • 12.00 – 15.00 hod. osobné voľno
  • 15: 00 odchod z Prahy
  • 21 – 22.00 hod. príchod do Zemianskych Sadov

CENA zájazdu : 150 EUR. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade Zemianske Sady do 31.mája 2023 z dôvodu zabezpečenia ubytovania.

V cene je zahrnuté: doprava zo Zem.Sadov , 2 x ubytovanie, 2 x raňajky, 2 x večera, sprievodca počas celého zájazdu
V cene nie je zahrnuté: poistenie liečebných nákladov , vstupy: Troja 150 CZK/60CZK, ZOO 330 CZK/150 CZK Pražský hrad 250 CZK nad 70 rokov zdarma, Karlštejn 260 CZK/210 CZK

Navštívte s nami matku všetkých miest Prahu!