Farské oznamy od 1. do 7. mája 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. mája 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.05.
  Bojničky
18:00
Prosba o zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Emílie Kupkovej 
Ut
02.05.
Svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi  Dvorníky
18:00
† Štefan Sloboda a r.z.o.s.
St
03.05.
 Svätých Filipa a Jakuba, apoštolov Zemianske
Sady
18:00
† za ružencové spoločenstvo u pani Kostkovej
Št
04.05.
  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví, sestra, brat zať a manžel
Pi
05.05.
  Dvorníky
18:00
† Peter Mesároš a rodičia
So
06.05.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Juríčkoví a Hrotkoví
Ne
07.05.
5. veľkonočná nedeľa  Dvorníky
07:30
† Mária Kopečná, r. Kopeční a Kováčoví, švagrovia Štefan a Július
Bojničky
09:00
† rodičia Emanuel a Mária Blštákoví
Šalgočka
09:00
† dcéra Janka
Dvorníky
10:30
† manžel Marek a brat Milan
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia František a Mária Šidlíkoví a ich † súrodenci Jozef, Augustín, Mária a Helena
 • ZBIERKA KŇAZSKÝ SEMINÁR: dnešná nedeľa, možnosť dobrovolne prispieť milodarom na podporu kňazských seminárov na Slovensku.
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
  BOJNIČKY: pondelok 17:00 – 18:00 !! a štvrtok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
  DVORNÍKY: utorok 17:00 – 18:00 !! a piatok 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
  ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30 + ADORÁCIA
  ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00 + ADORÁCIA
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI: počas mesiaca máj budeme spoločne prosiť o orodovanie našu nebeskú matku 10 min. pred každou sv. omšou modlitbou Loretánskych litánií spolu s nami kňazmi.