Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2021

Obecný úrad Zemianske Sady Vám oznamuje, že i  tento rok k nám zavíta svätý Mikuláš a to dňa 5. decembra 2021 (v nedeľu) o 11:30 hodine. Mikulášsku nádielku bude rozdávať spolu so svojimi pomocníkmi všetkým dobrým deťom do 15 rokov (vrátane), ktoré majú v obci Zemianske Sady trvalý pobyt. Mikuláš príde na koči a bude rozdávať balíčky po obci smerom od Šalgočky.

Žiadame všetkých občanov a deti aby dodržali všetky platné protiepidemiologické opatrenia – prekrytie dýchacích ciest, odstupy min. 2 metre, ku koču pristupujú len deti, zákaz vstupovať na koč, zákaz fotografovania, ak ste COVID pozitívny, alebo v karanténe zakývajte Mikulášovi z okna, balíček vám zavesíme na bránku.

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií obcou a ich zverejnením na internetovej stránke obce Zemianske Sady.