Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Grman

Ohlasovňa pobytu v Zemianskych Sadoch na návrh vlastníka budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky zrušila dňom 30.11.2021 trvalý pobyt občana Vladimír Grman, narodený 09.04.1983. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Grman (.pdf)