Pozvánka na Posedenie dôchodcov 2023

Milí dôchodcovia! Starosta obce, Obecné zastupiteľstvo a zamestnanci obce Zemianske Sady Vás srdečne pozývajú na tradičné Posedenie dôchodcov, ktoré sa bude konať vo štvrtok 9. novembra 2023 o 15.00 hodine v Školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program:

  • príhovor starostu obce, vystúpenie detí MŠ
  • blahoželanie jubilantom
  • o zábavu sa postará DJ, harmonikár Miško a spevácka skupina Krojovanka

O bohaté občerstvenie je postarané. Pre každého návštevníka je pripravený darček. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na internetovej stránke a sociálnych sieťach Obce Zemianske Sady.