Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Iveta Mária Dömeová

Ohlasovňa pobytu  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 03.11.2023 – Iveta Mária Dömeová, dátum narodenia 23.01.2004.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Iveta Mária Dömeová (.pdf)