Ponuka služieb – starostlivosť o hrobové miesta

Obec Zemianske Sady zverejňuje ponuku starostlivosti o hrobové miesta. Služba zahŕňa odpratanie snehu, lístia a nečistôt z hrobu i okolia, očistenie pomníka, hrobu, svietnikov, doplnkov, zapálenie sviečok, poliatie trávnika, kvetov alebo zelenej výsadby, zaslanie fotodokumentácie z činnosti vykonanej na hrobe.

Bližšie informácie nájdete v priloženom letáku: Ponuka – starostlivosť o hrobové miesta (.pdf)