Pomoc pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu – 15.03.2022

Na výzvu starostu obce s prosbou o humanitárnu pomoc pre Ukrajinu reagovalo 14 rodín z našej obce a darovalo 20 kusov príručných lekárničiek a stovky kusov elastických obväzov.

Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Sadoch na svojom zasadnutí okrem iného schválilo finančný príspevok pre vojnou zasiahnutú Ukrajinu vo výške 1000 EUR ako príspevok na transparentný účet ZMOS.

Tieto zdravotnícke potreby a financie budú odovzdané priamo starostom na Ukrajine a určite pomôžu v ich neľahkej situácii. Srdečne ďakujeme!