Pamiatka zosnulých 2020

Mnohí z Vás nemohli prísť na cintorín zapáliť sviečku svojim blízkym kvôli ochoreniu, karanténe, alebo zákazu vychádzania, ktorý platil do dnešného dňa. Dnes na Pamiatku zosnulých starosta obce Ing. Roman Súkeník spolu so správcom farnosti PhDr. Mgr. Róbertom Ťapušíkom pri hlavnom kríži na cintoríne v Zemianskych Sadoch zapálili sviečky a pomodlili sa za Vás všetkých.  Venujme dnes všetkým zosnulým tichú spomienku.