Farské oznamy od 02. do 08. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 02. do 08. novembra 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
02.11.
Všetkých verných zosnulých Bojničky
17:00

Šalgočka
17:00

Dvorníky
18:00

Zemianske Sady
18:00

† obyvatelia obce Bojničky

 

† obyvatelia obce Šalgočka

 

† sestra Mária a ostatná rodina

 

za duše v očistci ( ONLINE )

 

Ut
03.11.
Dvorníky
18:00
† Štefánia Kuzmová, Stanislav Martiník, rodičia Imrich a Anna a s.r.z.o.s.
04.11. Svätého Karola Borromejského Zemianske Sady
18:00
† manžel a otec Štefan Vallo, rodičia a brat Pavol ( ONLINE )
Št

05.11.

Bojničky
18:00
† Vladimír Lenghart a r.z.o.s.
Pi
06.11.
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ( ONLINE )
So
07.11.
Dvorníky
18:00
† Ján a Cecília Drímajoví a brat Bohumír
Ne

08.11.

32. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† rodičia a bratia Dlhí a sestra
Šalgočka
09:00
† rodičia Rudolf a Emília, starí rodičia a sestra Marta
Dvorníky
10:30
† Matilda Kloknerová ( ONLINE )
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 60-teho
Výročia sobáša manželov Jozefa a Márie Kotúčkových
  • SPOVEDANIE VO FARNOSTI: v prípade potreby a po telefonickom osobnom dohovore s kňazom na 0911 417 300.
  • PRAVIDLÁ PRE SLÁVENIE SV. OMŠÍ VO FARNOSTI:
    • max. počet 6 osôb v chráme: kňaz, kostolník, organista a traja členovia rodiny, ktorej úmysel sv. omše sa slúži. Vstup Cez sakristiu kostola 15 min. pred začatím sv. omše. Povolenie platí iba pre tých, ktorí absolvovali celoplošné testovanie s negatívnym výsledkom testu.
    • ONLINE sv. omše budú označené v oznamoch nápisom ONLINE. Vysielanie sa uskutočnuje cez facebook profil farnosti Dvorníky nad Váhom. Viac informácii nájdete na farskej webovej stránke.