Výsledky celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ v Zemianskych Sadoch

Aj keď Ministerstvo obrany Slovenskej republiky určilo, že v našej obci sa bude testovať iba jeden deň, organizačne sme to zvládli perfektne! V sobotu 31. októbra 2020 sme otestovali 604 občanov a s potešením môžeme konštatovať, že všetky testy mali negatívny výsledok.

Z celého srdca ďakujeme našim šikovným zdravotníčkam Janke Kováčovej, Zuzke Opltovej, Katke Zaťková a Natálii Holubovej. Za pomoc počas celého dňa ďakujeme príslušníkom ozbrojených síl a policajného zboru. Zamestnancom obce ďakujeme za administratívnu prácu, organizovanie odberov a vykonávanie pravidelnej dezinfekcie priestorov. Vďaka patrí aj zamestnancom Základnej školy s materskou školou za prípravu priestorov na testovanie.

Všetkým spoluobčanom ďakujeme za to, že ste počas testovania boli disciplinovaní, chápaví a trpezliví. Členov odberného tímu a dobrovoľníkov veľmi potešili slová chvály a uznania, ktoré ste im adresovali.