Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trnavského samosprávneho kraja 4. novembra 2017

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hod

Voľby do VÚC 2017

Voľby do VÚC 2017

Harmonogram zvozu odpadu 2017 prvá strana

harmonogram-zvozu-odpadu-20170001

Harmonogram zvozu odpadu 2017 druhá strana

harmonogram-zvozu-odpadu-20170002

Zber odpadov v roku 2019

Obecný úrad Zemianske Sady zverejňuje harmonogram zberu odpadov v roku 2019:

Komunálny odpad, plasty, sklo, papier a kartóny
Kovy, tetrapakové obaly, batérie a iné:

Virtuálny Cintorín.sk

Cintorín obce Zemianske Sady bol zdigitalizovaný službou Virtuálny Cintorín. Kliknutím na odkaz zobrazíte cintorín obce a údaje o zosnulých:

http://www.virtualnycintorin.sk/obce/111

Letecký pohľad na obec

Linky

Vuc Trnava
Sme členom ZMO

ZMO logo