Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende

V súlade § 19 ods.5 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že vo volebnom okrsku č.1 v obci Zemianske Sady je za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende vymenovaná:

  • Angela Žáková, pracovníčka OcÚ Zemianske Sady
  • sídlo: Obecný úrad Zemianske Sady 42
  • telefónne číslo: 031/7861125
  • mobilné číslo: 0907 696874
  • emailová adresa: angela.zakova@zemianskesady.sk

Referendum 21.01.2023 – vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre hlasovanie v referende (.pdf)