Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Ďurina

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 16.01.2023 – Peter Ďurina, dátum narodenia 18.07.1961.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Ďurina (.pdf)