Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jana Ďurinová

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 16.01.2023 – Jana Ďurinová, dátum narodenia 12.04.1970.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Jana Ďurinová (.pdf)