Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová

Ohlasovňa pobytu Zemianske Sady podľa §7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 05.05.2020 – Ľubica Pilová, dátum narodenia 25.12.1952. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Ľubica Pilová (.pdf)