Slávenie Svätých omší po 6. máji 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje pokyny pre slávenie Svätých omší po uvoľnení opatrení 6. mája 2020: Sväté omše začnú od tejto nedele tak ako sme boli zvyknutí. V nedeľu o 10:30 a v stredu o 18:00. Podľa nariadení budú v kostole označené miesta v dvojmetrových rozostupoch a pri vchode do chrámu zabezpečená dezinfekcia rúk. Povinnosťou je mať na tvári ochranné rúško. Rozpis úmyslov Svätých omší a rovnako tak aj ďalšie informácie budú k dispozícii na webovej stránke farnosti.