Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Ďurina ml.

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 16.01.2023 – Peter Ďurina, dátum narodenia 15.12.1988.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Ďurina ml. (.pdf)