Opatrenia RVPS Galanta v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky – Január 2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta (RVPS Galanta) v súvislosti so zistením a potvrdením vtáčej chrípky v chove v Hlohovci nariaďuje uvedeným právnickým osobám ako aj vlastníkom vlastníkom chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí v uvedených obciach vykonať opatrenia uvedené v prílohe. POZOR! Do 14. januára 2021 je potrebné vykonať súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí a v písomnej forme ho zaslať na RVPS Galanta do 17. januára 2022.

Opatrenia RVPS Galanta v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky zo dňa 05.01.2021- úplné znenie (.pdf)