Oznámenie o uložení listovej zásielky – Miroslav Behúl

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku – doručenku do vlastných rúk na prevzatie. Zásielku si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 18.01.2022. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zasielky – Miroslav Behúl (.pdf)