Odpočet elektromerov – 06. – 07.02.2022

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 06. a 07. februára 2022 bude v obci prebiehať odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektrickej energie bez ohľadu na dodávateľa.