Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Holub

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 25.01.2022: Vladimír Holub, dátum narodenia 07.03.1993. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Vladimír Holub (.pdf)