Farské oznamy od 6. do 12. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. júna 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
06.06.
Preblahoslavenej Panny Márie Matky Cirkvi Bojničky
18:00
† Jozef Závodský s.r. Závodský a Plesníkoví
Ut
07.06.
Dvorníky
18:00
† Veronika Koborová
St
08.06.
Zemianske
Sady
18:00
na úmysel:
Št
09.06.
Nášho Pána Ježiša Krista najvyššieho a večného kňaza Bojničky
18:00
† rodičia Duchoňoví, manžel a † rodina
10.06. Dvorníky
18:00
za dobrodincov ktorí pomahajú pri príprave primícií
So
11.06.
Sv. Barnabáša Dvorníky
18:00
SVATÁ OMŠA NEBUDE
Ne
12.06.
Najsvätejšej Trojice Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
na úmysel:
Šalgočka
09:00
† Cecília a Vincent Královičoví, † rodina
Dvorníky
10:30
† kňazi pochádzajúci a pôsobiaci vo farnosti
Zemianske
Sady
10:30
† manžel a otec Jozef Cáder a syn Jozef
Bojničky
13:00
PRIMIČNÁ SV. OMŠA
  • AUTOBUS KŇAZSKÁ VYSVIACKA: sobota 11.06. 2022 odchod autobusu Zemianske Sady smer Bojničky o 13:30. Autobus bude stáť na zastávkach pri kostoloch. Z dôvodu obchádzky sme zvolili skorší čas, aby sme pokojne prišli na slávnosť do katedrály v Trnave.
  • PRIMIČNÁ SLÁVNOSŤ: nedeľa 12.06. 2022 – kyvadlová autobusová doprava na primičnú sv. omšu začne o 12:30 v Zemianskych Sadoch a postupne bude zastavovať na autobusových zastávkach pri kostole v Šalgočke a v Dvorníkoch. Po primičnej slávnosti bude zabespečená autobusová doprava opäť do jednotlivých obcí. Využime túto jedinečnú slávnostnú chvíľu a nechajme sa zahrnúť milosťami, ktoré má Pán pre nás v hojnosti pripravené.