Farské oznamy od 3. do 9. mája 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. mája 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
03.05.
Bojničky
18:00
† Dušan, rodičia Ján a Jozefína Malovcoví a † rodina
Ut
04.05.
Dvorníky
18:00
† Peter a Pavol Tessenyi
St

05.05.

Zemianske Sady
18:00
† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví , František a Helena Bolečkoví
06.05. Bojničky
18:00
† matka Daniela Šišková
Pi
07.05.
Dvorníky
18:00
Za živých a † členov ružencovej ruže
So
08.05.
Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Murárikoví, bratia Ivan a Miloš
Ne

09.05.

6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
† Jozef Tkáč
Bojničky
08:45
Poďakovanie pri životnom jubileu
Šalgočka
09:00
† rodičia Krajní, Sobotovičoví, švagor Ladislav, Alfréd a starí rodičia
Dvorníky
10:30

ONLINE

† Ľubomír Úradníček a Štefánia Kadlecová
Zemianske Sady
10:30
† poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Anny Chrápekovej
  • SPOVEDANIE PRVÝ PIATOK: hodina pred sv. omšami v jednotlivých chrámoch alebo po osobnom telefonickom dohovore s kňazmi vo farnosti.
  • Prosíme o rešpektovanie maximálneho počtu členov rodiny na sv. omši, ktorej úmysel sa v jednotlivých chrámoch slávi. Zároveň prosíme aj o rešpektovanie ostatných protiepidemiologických opatrení. Je možnosť sv. spovede a to po osobnom dohovore s kňazom pred sv. omšou. Sv. prijímanie v nedeľu: ponúkame možnosť prijatia Sv. prijímania pre všetkých a to nasledovne:
    • DVORNÍKY: 08:15 – 08:30 a 11:15 – 11:30 Lurdská jaskyňa
    • BOJNIČKY: 09:30 – 09:45 Lurdská jaskyňa
    • ŠALGOČKA: 09:45 – 10:00 Lurdská jaskyňa
    • ZEMIANSKE SADY: 11:15 – 11:30 pred Misijným krížom