Zápis do MŠ Zemianske Sady – školský rok 2021/2022

Riaditeľka ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem o prihlásenie svojho dieťaťa do materskej školy v školskom roku 2021/2022, že zápis sa uskutoční v dňoch od 3. do 7. mája 2021 v budove materskej školy v čase od 08.00 do 15.00 hod. Rodičia si môžu vyzdvihnúť žiadosť o prijatie v budove MŠ, alebo si ju môžu stiahnuť na stránke školy.

Vyplnenú a od pediatra potvrdenú žiadosť odovzdajú najneskôr do 10.mája 2021 zástupkyni pre materskú školu Cicákovej. K žiadosti je potrebné doložiť prefotený rodný list a zdravotnú kartičku dieťaťa.