Farské oznamy od 23. do 29. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. novembra 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
23.11.
Bojničky
17:00
† Helena a Štefan Moravcoví, brat Jozef a starí rodičia
Ut
24.11.
Svätého Ondreja Dung-Laka Dvorníky
18:00
prosba o dar zdravia
St

25.11.

Zemianske Sady
17:00
† rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, svokrovci Rudolf a Mária Vaškoví a manžel František
Št

26.11.

Bojničky
17:00
† Alžbeta Lacková
Pi
27.11.
Dvorníky
18:00
† Anton Ujlacký, súrodenci Anna a Ján a r.z.o.s.
So
28.11.
Dvorníky
18:00
† Peter a Margita Tessenyioví a s.r.z.o.s.
Ne

29.11.

1. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† Bernardína Benikoví a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Cecília a Fridolín, brat Anton, otec Viktor a starí rodičia z oboch strán
Dvorníky
10:30
† Ján a Emília Bučkoví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, rat Jozef a s.r.z.o.s.
  • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu nedeľu pri sv. omšiach podľa zvyku.
  • DVORNÍKY: podielové knihy a kalendáre pre členov SSV sú k dispozícii v sakristii. Cena ročného členského poplatku je 8,- euro.
  • ZBIERKA NA PODPORU CHARITY: po sv. omšiach na budúcu nedeľu. Úprimne Pán Boh odmeň za vaše milodary.
  • POBOŽNOSŤ KU KRISTOVI KRÁĽOVI po sv. omšiach v dnešnú nedeľu.
  • PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ: pre hygienické obmedzenia prosíme nenechávajte si prijatie Sviatosti zmierenia na posledné dni pred Vianocami a využime celé Adventné obdobie na sv. spoveď podľa vlastného uváženia. Spovedávať budeme pred každou sv. omšou počas týždňa vždy 30 minut.