V mesiaci november je viacero významných dátumov, ktoré poukazujú na práva detí. Od roku 2015 si postupne pripomíname Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním (18.11.), Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (19.11.) a Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF (20.11.) ako oslavu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa. Od roku 2014 sa organizuje celoslovenské podujatie „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť“. Uvedené medzinárodné dni si minulý týždeň pripomenuli aj žiaci našej Základnej školy a deti navštevujúce našu Materskú školu. Tohtoročné podujatie bolo špecifické aj tým, že sa konalo aj online formou počas dištančného vyučovania. Bubnovalo sa tak nielen na dvore a v triedach ZŠ s MŠ, ale aj v domovoch našich žiakov.

Foto: Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady