Entries by Zemianske-Sady

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie kandidátov

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca 2019: Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., […]

Pozvánka – Fašiangové posedenie dôchodcov 2019

 Milí dôchodcovia! Starosta obce Zemianske Sady, obecné zastupiteľstvo a pracovníci obecného úradu Vás srdečne pozývajú na tradičné FAŠIANGOVÉ POSEDENIE DÔCHODCOV a výstavku fašiangového pečiva starých materí, ktoré sa uskutoční dňa 2.marca 2019 (v sobotu) o 14.00 hodine v školskej jedálni v Zemianskych Sadoch. Program : príhovor starostu obce blahoželanie jubilantom o zábavu sa postará – Dušan Fóka a spevácka skupina Krojovanka O bohaté […]

Pozvánka – 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení starosta obce Zemianske Sady zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva pri Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch, dňa 21. februára 2019 t. j. vo štvrtok o 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu. Program: Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice […]