Zrušenie hromadných podujatí od 01.10.2020

V dôsledku prijatých opatrení zverejnených na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Obec Zemianske Sady od 1. októbra 2020 až do odvolania nebude organizovať žiadne verejné hromadné podujatia.

V prípade záujmu fyzickej alebo právnickej osoby organizovať hromadné podujatie do 50 osôb je potrebné:

  • nahlásiť podujatie minimálne 48 hodín pred konaním Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Galante a písomnou formou Obecnému úradu Zemianske Sady
  • nahlásiť Obecnému úradu zodpovednú osobu za podujatie a zoznam zúčastnených osôb
  • dodržiavať zverejnené nariadenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – používanie dezinfekcie, bezpečnostné upozornenia vyvesené na viditeľnom mieste, 2 metrové odstupy, nosenie rúšok a pod.