Žiadosť o pomoc osamelým ľuďom v obci

Vážení spoluobčania, starosta obce Vás žiada všímať si starších a osamelých ľudí vo svojom okolí. Ak viete o takejto osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc, pomôžete jej s nákupom, donáškou liekov a pod. V prípade potreby kontaktujte starostu obce.