Distribúcia textilných rúšok občanom obce

Na základe Uznesenia vlády  SR, opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia krízového štátu našej obce. Každý občan je povinný chrániť si tvár rúškom, šatkou a pod. Ďakujem, že to rešpektujete a chránite zdravie sebe a ostatným spoluobčanom.

Obec zabezpečila zdarma  textilné rúška pre dôchodcov, zamestnancov obce, pracovníkov obchodov,  pracovníkov pošty a policajtov. Vďaka našim obetavým dobrovoľníčkám sa nám podarilo zabezpečiť ďalšie textilné rúška.

Kto ešte z radov občanov nemá textilné rúško, môže si ho zakúpiť na tunajšom obecnom úrade  od 13:oo hodiny za cenu nákladov šitia rúška 2 € za kus. Rúška budú len pre občanov obce Zemianske Sady.

Ďalej prijímame objednávky na menšie detské rúška pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ.