Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018